இயக்கம், திசைகள் - Hareket, Yönler

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Turkish

Languages

Tamil, Török, több

Leckék

Tamil-Török, több