இயக்கம், திசைகள் - Hareket, Yönler

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Turkish

Word Translation
Languages: Tamil, Török, több...
Leckék: Tamil-Török, több...