எண்கள் - Rakamlar

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar...

31 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Turkish
Word Translation
   0 0 அறுபது    altımış
   0 0 ஆயிரம்    bin
   0 0 ஆறு    altı
   0 0 இரண்டாவது    ikinci
   0 0 இரண்டு    iki
   0 0 இருபது    yirmi
   0 0 இலக்கம்    rakam
   0 0 எட்டு    sekiz
   0 0 எண்    numara
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    sıralı
   0 0 எண்பது    seksen
   0 0 எழுபது    yetmiş
   0 0 ஏழு    yedi
   0 0 ஐந்து    beş
   0 0 ஐம்பது    elli
   0 0 ஒன்பது    dokuz
   0 0 ஒன்று    bir
   0 0 தொண்ணூறு    doksan
   0 0 நான்கு    dört
   0 0 நாற்பது    kırk
   0 0 நூறு    yüz
   0 0 நூறு கோடி    millyar
   0 0 பதினொன்று    on bir
   0 0 பதிமூன்று    on üç
   0 0 பத்து    on
   0 0 பத்து லட்சம்    millyon
   0 0 பன்னிரண்டு    on iki
   0 0 முதலாவது    birinci
   0 0 முப்பது    otuz
   0 0 மூன்றாவது    üçüncü
   0 0 மூன்று    üç
Languages: Tamil, Török, több...
Leckék: Tamil-Török, több...