மனித பண்புகள் 2 - İnsan Özellikleri 244 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Turkish
Word Translation
   0 0 அந்நியர்    tuhaf
   0 0 ஆபத்தானவர்    tehlikeli
   0 0 இன்பமூட்டுபவர்    eğlenceli
   0 0 உடை ஒழுங்கு இல்லாதவர்    rüküş
   0 0 உள நேர்மையற்றவர்    içten olmayan
   0 0 எச்சரிக்கயானவர்    ihtiyatlı
   0 0 எரிச்சலூட்டுபவர்    rahatsız edici
   0 0 ஏமாற்றம் அடைந்தவர்    hayal kırıklığına uğramış
   0 0 ஏழை    fakir
   0 0 கலையுணர்வு கொண்டவர்    artistik
   0 0 கவனமானவர்    dikkatli
   0 0 கவலை நிறைந்தவர்    endışeli
   0 0 கவலையானவர்    mutsuz
   0 0 கவலையானவர்    mutsuz
   0 0 குழந்தைபோன்ற    çocuksu
   0 0 கோமாளித்தனமானவர்    sakar
   0 0 சமயோசிதமானவர்    düşünceli
   0 0 சுதந்திரமானவர்    özgür
   0 0 சோம்பேறி    tembel
   0 0 சோகமானவர்    üzgün
   0 0 தீவிர சுபாவம் கொண்டவர்    ciddi
   0 0 நியாயமானவர்    makul
   0 0 நிலையானவர்    devamlı
   0 0 நேர்மை உள்ளம் படைத்தவர்    samimi
   0 0 நேர்மையற்றவர்    sahtekar
   0 0 நேர்மையானவர்    dürüst
   0 0 பக்தியானவர்    dindar
   0 0 பயந்தவர்    sinirli
   0 0 பரிவானவர்    nazik
   0 0 பரிவு இல்லாதவர்    kaba
   0 0 பாங்காக உடையணிந்தவர்    şık
   0 0 பாங்கானவர்    düzenli
   0 0 பாங்கில்லாதவர்    iğrenç
   0 0 பித்துப் பிடித்தவர்    deli
   0 0 புகழ்பெற்றவர்    popüler
   0 0 பொறாமை கொண்டவர்    kıskanç
   0 0 பொறுமையானவர்    sabırlı
   0 0 மனச் சோர்வு அடைந்தவர்    depresyonda
   0 0 மரியாதையானவர்    nazik
   0 0 முட்டாள்தனமானவர்    aptal
   0 0 முதிர்ச்சி அடைந்தவர்    olgun
   0 0 வயதானவர்    yaşlı
   0 0 வெளிப்படையாகப் பேசுபவர்    açık
   0 0 வேடிக்கையானவர்    komik
Languages: Tamil, Török, több...
Leckék: Tamil-Török, több...