வாழ்க்கை, வயது - Hayat, Yaş

வாழ்க்கை குறுகியது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அதன் கட்டங்களை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். Hayat kısadır. Doğumdan ölüme kadar bütün basamakları hakkında öğrenin.

15 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Turkish
Word Translation
   0 0 ஆயுள்    hayat
   0 0 இறப்பது    ölmek
   0 0 இள வயது    genç
   0 0 உயிர் வாழ்தல்    canlı
   0 0 கருவுறுதல்    doğum oranı
   0 0 பச்சைக் குழந்தை    bebek
   0 0 பிறந்த நாள்    doğum günü
   0 0 பிறப்பது    doğmak
   0 0 பிறப்பு    doğum
   0 0 பெற்றெடுப்பது    doğum yapmak
   0 0 மரணித்தல்    ölü
   0 0 வயதடைதல்    yaşlanmak
   0 0 வயது    yaş
   0 0 வயோதிகம்    yaşlı
   0 0 வாழுதல்    yaşamak
Languages: Tamil, Török, több...
Leckék: Tamil-Török, több...