பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Olika Verb 266 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Swedish
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    att låta
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    att pladdra
   0 0 அறிந்துகொள்வது    att veta
   0 0 அழைப்பது    att bjuda in
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    att störa
   0 0 இணைப்பது    att fästa
   0 0 இயலுதல்    att kunna
   0 0 இழப்பது    att förlora
   0 0 உடைப்பது    att ha sönder
   0 0 உருவாக்குவது    att skapa
   0 0 உலர்த்துவது    att torka
   0 0 ஊதுவது    att blåsa
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    att skruva loss något
   0 0 எதையாவது திருகுவது    att skruva något
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    att rynka pannan
   0 0 ஏமாற்றுவது    att lura
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    att göra ett misstag
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    att slappna av
   0 0 கண்விழிப்பது    att vakna
   0 0 கவலைப்படுவது    att oroa sig över
   0 0 காலியாக்குவது    att tömma
   0 0 கிழிப்பது    att riva
   0 0 கிழ்ப்படிவது    att lyda
   0 0 கீழே போடுவது    att tappa
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    xatt vara olydig
   0 0 குனிவது    att böja
   0 0 கேலி பேசுவது    att skämta
   0 0 கைப்பற்றுவது    att fånga
   0 0 சந்திப்பது    att möta
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    att prata flytande
   0 0 சரிபார்ப்பது    att kolla
   0 0 சலிப்படைவது    att ha tråkigt
   0 0 சுத்தம் செய்வது    att tvätta
   0 0 தடுப்பது    att förbjuda
   0 0 திருடுவது    att stjäla
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    att ge tillbaka
   0 0 துடைப்பது    att torka
   0 0 துளையிடுவது    att tråka ut
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    att irritera
   0 0 தோற்கடிப்பது    att besegra
   0 0 நடுங்குவது    att skaka
   0 0 நடைபெறுவது    att ta plats
   0 0 நம்புவது    att tro
   0 0 நினைவுகூறுவது    att komma ihåg…
   0 0 நிரப்புவது    att fylla i
   0 0 நீக்குவது    att ta bort
   0 0 பதிலளிப்பது    att svara
   0 0 பழகிப்போவது    att bli van vid
   0 0 பாதுகாப்பது    att skydda
   0 0 பின்பற்றுவது    att följa
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    att separera
   0 0 புகார் கொடுப்பது    att klaga
   0 0 போராடுவது    att slåss
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    att betyda
   0 0 மாற்றுவது    att ändra
   0 0 மீட்பது    att rädda
   0 0 மீண்டும் செய்வது    att repetera
   0 0 மூழ்குவது    att sänka
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    att övertyga
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    att lova
   0 0 வாழ்த்துவது    att önska
   0 0 விடுவிப்பது    att släppa
   0 0 விரிப்பது    att avslöja
   0 0 விரும்புவது    att vilja
   0 0 விளக்குவது    att förklara
   0 0 வெற்றிபெறுவது    att lyckas
Languages: Tamil, Svéd, több...
Leckék: Tamil-Svéd, több...