பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Olika adverb 250 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Swedish
Word Translation
   0 0 அடுத்து    nästa
   0 0 அதிக    mer
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக    lyckligtvis
   0 0 அதிவேகமாக    snabbt
   0 0 அமைதியாக    tyst
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக    lika mycket
   0 0 ஆரம்பத்தில்    tidigt
   0 0 இடது பக்கமாக    till vänster
   0 0 இப்பொழுது    nu
   0 0 இயல்பாக    självklart
   0 0 இருந்தாலும் கூட    även om
   0 0 இருப்பினும்    även så
   0 0 இரைச்சலுடன்    bullrigt
   0 0 இறுதியாக    till sist
   0 0 உட்புறம்    inne
   0 0 உண்மையில்    faktiskt
   0 0 எங்குமில்லை    ingenstans
   0 0 எங்கேயோ    någonstans
   0 0 என்ற போதிலும்    även om
   0 0 ஏற்கனவே    redan
   0 0 ஒழுங்காக    rätt
   0 0 குறிப்பாக    speciellt
   0 0 குறைந்த    mindre
   0 0 குறைந்தபட்சம்    åtminstone
   0 0 கூட    även
   0 0 சமீபத்தில்    nyligen
   0 0 சரளமாக    flytande
   0 0 சிறந்த    bättre
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில்    personligt
   0 0 தானாக முன்வந்து    frivilligt
   0 0 தீவிரமாக    allvarligt
   0 0 தூரத்தில்    fjärran
   0 0 தொடர்ந்து    konstant
   0 0 நிச்சயமாக    självklart
   0 0 நேர் முன்புறம்    rakt fram
   0 0 பதிலாக ...    istället för…
   0 0 பிறகு    efter
   0 0 பிற்பகுதியில்    sent
   0 0 பொறுமையாக    tålmodigt
   0 0 முதலில்    i början
   0 0 முன்னால்    innan
   0 0 முற்றிலும்    absolut
   0 0 மெதுவாக    sakta
   0 0 மோசமான    värre
   0 0 வலது பக்கமாக    till höger
   0 0 விரைவாக    snabbt
   0 0 விவேகத்துடன்    försiktigt
   0 0 வெளிப்புறம்    utanför
   0 0 வேடிக்கையான முறையில்    på ett galet sätt
   0 0 வேறு இடங்களில்    annanstans
Languages: Tamil, Svéd, több...
Leckék: Tamil-Svéd, több...