இயக்கம், திசைகள் - Rörelse, Direktion

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Röd dig sakta, kör säkert

0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Swedish

Word Translation
Languages: Tamil, Svéd, több...
Leckék: Tamil-Svéd, több...