வானிலை - Väder

மோசமான வானிலை என எதுவும் இல்லை, அனைத்துமே நல்ல வானிலை தான்.. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder

22 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Swedish
Word Translation
   0 0 காற்று அடிக்கிறது    Det är blåsigt.
   0 0 குளிராக உள்ளது.    Det är kallt.
   0 0 குளிர் அடிக்கத் தொடங்குகிறது.    Det börjar bli kallt
   0 0 குளிர் அடைதல்    att bli kall
   0 0 குளிர்ச்சியாக உள்ளது.    Det är kallt.
   0 0 சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது.    Det är varmt.
   0 0 நனைதல்    att bli blöt
   0 0 நனைத்தல்    att blöta ner
   0 0 பனி    snö
   0 0 பனி பொழிகிறது.    Det snöar
   0 0 பனி பொழிதல்    att snöa
   0 0 மழை    regn
   0 0 மழை பொழிகிறது.    Det regnar.
   0 0 மழை பொழிதல்    att regna
   0 0 மாறுகிறது    föränderligt
   0 0 மூடுபனி    dimma
   0 0 மேகமூட்டம்    molnigt
   0 0 வானிலை    väder
   0 0 வானிலை எவ்வாறு உள்ளது?    Hur är vädret?
   0 0 வானிலை மோசமாக உள்ளது.    Vädret är dåligt.
   0 0 வெயில் அடிக்கிறது.    Det är soligt ute.
   0 0 வெளியே இதமாக இருக்கிறது.    Det är fint ute.
Languages: Tamil, Svéd, több...
Leckék: Tamil-Svéd, több...