தாவரங்கள் - Växter

நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை அதிசயங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். தாவரங்கள் பற்றி: மரங்கள், மலர்கள், புதர்கள். Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar

36 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Swedish
Word Translation
   0 0 இதழ்    ett kronblad
   0 0 ஊதாப்பூ    en viol
   0 0 எலுமிச்சை மரம்    en lind
   0 0 கசகசா    en vallmo
   0 0 கடற்பாசி    tång
   0 0 கருவாலி மரம்    en ek
   0 0 கருவிழி    en svärdslilja
   0 0 கற்றாழை    en kaktus
   0 0 கஷ்கொட்டை    en kastanj
   0 0 கிறிஸ்துமஸ் மரம்    en julgran
   0 0 கிளை    en gren
   0 0 சாம்பல் மரம்    en ask
   0 0 சீமைக்காட்டு முள்ளங்கி    en maskros
   0 0 ஜெரேனியம்    en pelargon
   0 0 டெய்சி    en tusensköna
   0 0 தண்டு    en stam
   0 0 தாமரை    en lotus
   0 0 துளிப்பூ    en tulpan
   0 0 தேவதாரு    ett furuträd
   0 0 தேவதாரு    En gran
   0 0 நடுதல்    att plantera
   0 0 நீலமணிப்பூ    en blåklocka
   0 0 நெட்டிலிங்கம்    en poppel
   0 0 பனித் துளி    en snödroppe
   0 0 பனை மரம்    ett palmträd
   0 0 புதர்    en buske
   0 0 பூச்ச மரம்    en björk
   0 0 பூச்செண்டு    en bukett
   0 0 பேர் அரளி    en påsklilja
   0 0 மரம்    ett träd
   0 0 மலர்    en blomma
   0 0 மாப்பிள்    en lönn
   0 0 முள்    en tagg
   0 0 ரோஜா    en ros
   0 0 ரோவன்    en rönn
   0 0 வில்லோ    en pil
Languages: Tamil, Svéd, több...
Leckék: Tamil-Svéd, több...