இயக்கம், திசைகள் - Movimiento, Direcciones

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muévete lentamente, conduce seguro.

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Spanish

Word >> Translation

Languages

Tamil, Spanyol, több

Leckék

Tamil-Spanyol, több