செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materiały, Substancje, Przedmioty, Narzędzia42 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Polish
Word Translation
   0 0 ஆக்கப்பொருள்    materiał
   0 0 இரும்பு    żelazo
   0 0 உருகுதல்    topić się
   0 0 உலர்தல்    suchy
   0 0 உலோகம்    metal
   0 0 ஊச்சியான    spiczasty
   0 0 எண்ணெய்    olej
   0 0 கடினமான    mocny
   0 0 கனமான    ciężki
   0 0 கம்பளி ஆடை    wełna
   0 0 கரடு முரடான    szorstki
   0 0 கல்    kamień
   0 0 களிமண்    glina
   0 0 காகிதம்    Papier
   0 0 குறுகிய    wąski
   0 0 குளிர் அடைதல்    zmarznąć
   0 0 குளிர்ச்சியான    Zimny
   0 0 குளிர்தல்    Ochłodzić się
   0 0 கூர்மையான    ostry
   0 0 சூடான    Gorący
   0 0 செங்கல்    cegła
   0 0 திரவம்    płyn
   0 0 திறந்த    Otwarty
   0 0 துணி    tkanina
   0 0 துரு பிடித்தல்    rdzewieć
   0 0 துளை    Dziura
   0 0 தோல்    skóra
   0 0 நனைதல்    zamoczyć się
   0 0 நனைத்தல்    zamoczyć
   0 0 நீராவி    para
   0 0 பனிக்கட்டி    lód
   0 0 புத்தம் புதிய    Nowy
   0 0 மரப்பலகை    deska
   0 0 மரம்    drzewo
   0 0 மழுங்கிய    tępy
   0 0 மிருதுவான    miękki
   0 0 மூடிய    Zamknięty
   0 0 மென்மையான    gładki
   0 0 மேற்பரப்பு    powierzchnia
   0 0 வழுக்குகிற    śliski
   0 0 வாடுதல்    gnić
   0 0 வெற்றிடம்    Próżnia
Languages: Tamil, Lengyel, több...
Leckék: Tamil-Lengyel, több...