எண்கள் - Liczby

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony

31 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Polish
Word Translation
   0 0 அறுபது    Sześćdziesiąt
   0 0 ஆயிரம்    Tysiąc
   0 0 ஆறு    Sześć
   0 0 இரண்டாவது    Drugi
   0 0 இரண்டு    Dwa
   0 0 இருபது    Dwadzieścia
   0 0 இலக்கம்    Cyfra
   0 0 எட்டு    Osiem
   0 0 எண்    Liczba
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    Porządkowy
   0 0 எண்பது    Osiemdziesiąt
   0 0 எழுபது    Siedemdziesiąt
   0 0 ஏழு    Siedem
   0 0 ஐந்து    Pięć
   0 0 ஐம்பது    Pięćdziesiąt
   0 0 ஒன்பது    Dziewięć
   0 0 ஒன்று    Jeden
   0 0 தொண்ணூறு    Dziewięćdziesiąt
   0 0 நான்கு    Cztery
   0 0 நாற்பது    Czterdzieści
   0 0 நூறு    Sto
   0 0 நூறு கோடி    Miliard
   0 0 பதினொன்று    Jedenaście
   0 0 பதிமூன்று    Trzynaście
   0 0 பத்து    Dziesięć
   0 0 பத்து லட்சம்    Milion
   0 0 பன்னிரண்டு    Dwanaście
   0 0 முதலாவது    Pierwszy
   0 0 முப்பது    Trzydzieści
   0 0 மூன்றாவது    Trzeci
   0 0 மூன்று    Trzy
Languages: Tamil, Lengyel, több...
Leckék: Tamil-Lengyel, több...