இயக்கம், திசைகள் - Bevegelse, Retninger

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Bedre sent enn aldri

0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Norwegian

Word Translation
Languages: Tamil, Norvég, több...
Leckék: Tamil-Norvég, több...