வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Hilsninger, Invitasjoner, Velkomster, Avskjeder

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker

74 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Norwegian
Word Translation
   0 0 (இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி!    Skål!
   0 0 ... என்பது அவசியம்    det er nødvendig at ...
   0 0 ... என்பது என்னுடைய கருத்து    slik jeg ser det
   0 0 ... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா?    Kan du fortelle meg...?
   0 0 ...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ...    Jeg vil gjerne...
   0 0 அமைதியாக இருங்கள்!    Vær stille!
   0 0 அவருடைய பெயர் ...    Han heter…
   0 0 அவருடைய பெயர் என்ன?    Hva heter han?
   0 0 அவ்வளவு நன்றாக இல்லை    Ikke så bra
   0 0 ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்!    For en flott overraskelse!
   0 0 இதற்கு மாறாக!    Tvert i mot
   0 0 இது உங்களுக்கு    Den er til deg
   0 0 இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும்    Ha en fin dag
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வயது?    Hvor gammel er du?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Hva vil du?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Hva trenger du?
   0 0 உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும்    Unnskyld at jeg bryr deg
   0 0 உங்களுக்கும் நன்றி.    Takk, det samme.
   0 0 உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி!    Hyggelig å treffe deg
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறேன்.    Vær så god.
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறோம்    Du/dere er velkommen
   0 0 உங்கள் ஊர் எது?    Hvor kommer du fra?
   0 0 உங்கள் நாடு எது?    Hvilket land kommer du fra?
   0 0 உங்கள் பெயர் என்ன?    Hva heter du?
   0 0 உட்காருங்கள்    Sitt ned
   0 0 உதவி!    hjelp!
   0 0 உன்னுடைய வேலையை பார்!    Pass dine egne saker!
   0 0 எனக்கு கவலை இல்லை.    Jeg bryr meg ikke.
   0 0 எனக்கு தெரியாது.    Jeg vet ikke
   0 0 என் பெயர் ...    Jeg heter...
   0 0 என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)?    Hva (sa du)?
   0 0 என்ன ஆச்சு?    Hva er galt?
   0 0 என்ன விஷயம்?    Hva er i veien?
   0 0 என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்!    La meg være!
   0 0 எவ்வாறாயினும்    i alle tilfeller
   0 0 ஏன் இல்லை?    Hvorfor ikke
   0 0 ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்?    Unnskyld meg
   0 0 ஐயா சற்று கவனியுங்கள்    Unnskyld meg
   0 0 ஐயோ!    Nam!
   0 0 ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன்.    Ganske bra
   0 0 காலை வணக்கம்!    God morgen!
   0 0 சரி.    I orden
   0 0 சரியா?    riktig?
   0 0 சரியா?    I orden?
   0 0 சீ!    Æsj!
   0 0 செல்வி    frøken
   0 0 தயவுசெய்து    Vær så snill
   0 0 திரு    herr
   0 0 திருமதி    fru
   0 0 நானும்    jeg også
   0 0 நானும் இல்லை    ikke jeg heller
   0 0 நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன்    La meg presentere meg selv
   0 0 நான் ... வசிக்கிறேன்    Jeg bor...
   0 0 நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா?    Kan jeg?
   0 0 நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Jeg har det bra
   0 0 நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Jeg har det veldig bra
   0 0 நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்?    Hvor bor du
   0 0 நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?    Hvordan står det til med deg?
   0 0 நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா?    Har du det bra?
   0 0 பரவாயில்லாமல் இருந்தது    Sånn passe
   0 0 புதிய செய்தி என்ன?    Hva skjer?
   0 0 போய் வருகிறேன்    Ha det
   0 0 போய் வருகிறேன்    Ha det
   0 0 மகிழ்ச்சியுடன்.    Gjerne.
   0 0 மகிழ்ச்சியோடு.    Med glede
   0 0 மறுபுறம்    på den annen side
   0 0 மாலை வணக்கம்    god kveld
   0 0 வணக்கம்    Hei!
   0 0 வணக்கம்    Hallo
   0 0 வருக!    Velkommen!
   0 0 வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது?    Hvordan går det?
   0 0 வாழ்த்துக்கள்    gratulerer
   0 0 வாழ்த்துதல்    å hilse
   0 0 விளையாடாதீர்கள்    Helt sant
Languages: Tamil, Norvég, több...
Leckék: Tamil-Norvég, több...