இயக்கம், திசைகள் - Mozgás, irány

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Hungarian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Magyar, több

Leckék

Tamil-Magyar, több