பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Diverse Verben 266 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    lassen
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    schwatzen
   0 0 அறிந்துகொள்வது    wissen
   0 0 அழைப்பது    einladen
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    stören
   0 0 இணைப்பது    anbringen
   0 0 இயலுதல்    können
   0 0 இழப்பது    verlieren
   0 0 உடைப்பது    brechen
   0 0 உருவாக்குவது    schaffen
   0 0 உலர்த்துவது    trocken
   0 0 ஊதுவது    blasen
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    abschrauben
   0 0 எதையாவது திருகுவது    anschrauben
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    die Stirn runzeln
   0 0 ஏமாற்றுவது    täuschen
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    einen Fehler machen
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    entspannen
   0 0 கண்விழிப்பது    aufwachen
   0 0 கவலைப்படுவது    sich Sorgen machen um
   0 0 காலியாக்குவது    sich leeren
   0 0 கிழிப்பது    zerreißen
   0 0 கிழ்ப்படிவது    befolgen
   0 0 கீழே போடுவது    aufgeben
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    missachten
   0 0 குனிவது    verbiegen
   0 0 கேலி பேசுவது    scherzen
   0 0 கைப்பற்றுவது    einfangen
   0 0 சந்திப்பது    treffen
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    fließend sprechen
   0 0 சரிபார்ப்பது    kontrollieren
   0 0 சலிப்படைவது    Langeweile haben
   0 0 சுத்தம் செய்வது    spülen
   0 0 தடுப்பது    verbieten
   0 0 திருடுவது    stehlen
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    zurückgeben
   0 0 துடைப்பது    abwischen
   0 0 துளையிடுவது    langweilen
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    ärgern
   0 0 தோற்கடிப்பது    schlagen
   0 0 நடுங்குவது    rütteln
   0 0 நடைபெறுவது    stattfinden
   0 0 நம்புவது    glauben
   0 0 நினைவுகூறுவது    sich erinnern an
   0 0 நிரப்புவது    ausfüllen
   0 0 நீக்குவது    entfernen
   0 0 பதிலளிப்பது    antworten
   0 0 பழகிப்போவது    sich gewöhnen an
   0 0 பாதுகாப்பது    schützen
   0 0 பின்பற்றுவது    folgen
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    trennen
   0 0 புகார் கொடுப்பது    klagen
   0 0 போராடுவது    kämpfen
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    bedeuten
   0 0 மாற்றுவது    ändern
   0 0 மீட்பது    retten
   0 0 மீண்டும் செய்வது    wiederholen
   0 0 மூழ்குவது    sinken
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    überreden
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    versprechen
   0 0 வாழ்த்துவது    wünschen
   0 0 விடுவிப்பது    freilassen
   0 0 விரிப்பது    ausbreiten
   0 0 விரும்புவது    wollen
   0 0 விளக்குவது    erklären
   0 0 வெற்றிபெறுவது    nachfolgen
Languages: Tamil, Német, több...
Leckék: Tamil-Német, több...