பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Diverse Adverben 148 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    vielmehr
   0 0 அங்கே    da
   0 0 அடிக்கடி    oft
   0 0 அதிகமாக    mehr
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    übrigens
   0 0 அநேகமாக    eventuell
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    vielleicht
   0 0 அப்பொழுது    dann
   0 0 அரிதாக    selten
   0 0 அறவே    überhaupt
   0 0 ஆகையால்    also
   0 0 இங்கே    hier
   0 0 இன்னும்    noch
   0 0 உண்மையிலேயே    wirklich
   0 0 உறுதியாக    sicher
   0 0 எங்கே    wo
   0 0 எத்தனை    wie viele
   0 0 என்ன    was
   0 0 எப்படி    wie
   0 0 எப்பொழுதும்    immer
   0 0 எவ்வளவு    wie viel
   0 0 ஏனெனில்    weil
   0 0 ஏன்    warum
   0 0 ஒன்றாக    gemeinsam
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    nie
   0 0 ஒரே ஒரு    nur
   0 0 கிட்டத்தட்ட    beinahe
   0 0 கூட    auch
   0 0 சிறிது    ein bisschen
   0 0 சில வேளைகளில்    manchmal
   0 0 தலைகீழாக    umgedreht
   0 0 நடுவில்    mitten in
   0 0 நன்கு    gut
   0 0 நிச்சயமாக    natürlich
   0 0 நிறைய    eine Menge
   0 0 பொதுவாக    allgemein
   0 0 போதுமான    genug
   0 0 மிகப் பல    zu viele
   0 0 மிகவும்    sehr
   0 0 மிகவும்    ganz
   0 0 மிகுதியாக    zu viel
   0 0 மீண்டும்    wieder
   0 0 முன்னாள்    ehemals
   0 0 மேலும்    auch
   0 0 மோசமாக    schlecht
   0 0 யார்    wer
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    das oberste zu unterst
   0 0 வழக்கமாக    üblicherweise
Languages: Tamil, Német, több...
Leckék: Tamil-Német, több...