இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German

Word Translation
Languages: Tamil, Német, több...
Leckék: Tamil-Német, több...