அளவுகள், அளவைகள் - Maße, Messungen

நீங்கள் எதை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள்: அங்குலமா அல்லது சென்டிமீட்டரா? நீங்கள் அளவிடுவதை பழகிவிட்டீர்களா?. Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?

32 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German
Word Translation
   0 0 அகலமான    breit
   0 0 அதிகமான    mehr
   0 0 அளவிடுதல்    messen
   0 0 அளவு    die Menge
   0 0 உயரம்    die Körpergröße
   0 0 உயர்ந்த    hoch
   0 0 எடை    das Gewicht
   0 0 எடை போடுதல்    wiegen
   0 0 எல்லை, வரம்பு    der Grenzwert
   0 0 கனமான    schwer
   0 0 காலியான    leer
   0 0 கிலோகிராம்    das Kilogramm
   0 0 குறைந்த    tief
   0 0 குறைவான    weniger
   0 0 சதவீதம்    das Prozent
   0 0 சராசரி    Durchschnitts…
   0 0 ஜோடி    das Paar
   0 0 டஜன்    das Dutzend
   0 0 டிகிரி    ein Grad
   0 0 தடினம்    die Dicke
   0 0 தராசு    die Waage
   0 0 துண்டு    das Stück
   0 0 தூரம்    fern
   0 0 நீளமான    lang
   0 0 நீளம்    die Länge
   0 0 பகுதி    ein Teil
   0 0 பவுண்டு    das Pfund
   0 0 பாதி    die Hälfte
   0 0 மட்டம்    der Pegel
   0 0 மிதமான    mittel..
   0 0 மீட்டர்    der Meter
   0 0 லிட்டர்    der Liter
Languages: Tamil, Német, több...
Leckék: Tamil-Német, több...