இயற்கை - Natur

உங்கள் இயற்கைத் தாயை பேணிக்காப்பது முக்கியம்!. Rettet Mutter Natur!

31 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German
Word Translation
   0 0 இடம்    der Raum
   0 0 எரிமலை    der Vulkan
   0 0 ஏரி    der See
   0 0 ஒளி    das Licht
   0 0 கடற்கரை    der Strand
   0 0 கடற்கரை    die Küste
   0 0 கடல்    eine See
   0 0 கல்    der Stein
   0 0 காடு    der Wald
   0 0 காற்று    die Luft
   0 0 கிரகம்    der Planet
   0 0 சூரியன்    die Sonne
   0 0 தீ    das Feuer
   0 0 தீவு    die Insel
   0 0 நட்சத்திரம்    der Stern
   0 0 நதி    der Fluss
   0 0 நெருப்பு    die Flamme
   0 0 பனி    der Schnee
   0 0 பனிக்கட்டி    das Eis
   0 0 பாறை    der Fels
   0 0 பாலைவனம்    die Wüste
   0 0 புகை    der Rauch
   0 0 புல்    das Gras
   0 0 பெருங்கடல்    der Ozean
   0 0 மணல்    der Sand
   0 0 மலை    der Hügel
   0 0 மலை    der Berg
   0 0 மழை    der Regen
   0 0 மேகம்    die Wolke
   0 0 மேற்பரப்பு    die Oberfläche
   0 0 வானம்    der Himmel
Languages: Tamil, Német, több...
Leckék: Tamil-Német, több...