தாவரங்கள் - Pflanzen

நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை அதிசயங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். தாவரங்கள் பற்றி: மரங்கள், மலர்கள், புதர்கள். Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.

36 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German
Word Translation
   0 0 இதழ்    ein Blütenblatt
   0 0 ஊதாப்பூ    ein Veilchen
   0 0 எலுமிச்சை மரம்    eine Linde (ein Lindenbaum)
   0 0 கசகசா    ein Mohn (eine Mohnblume)
   0 0 கடற்பாசி    der Seetang
   0 0 கருவாலி மரம்    eine Eiche
   0 0 கருவிழி    eine Schwertlilie
   0 0 கற்றாழை    ein Kaktus
   0 0 கஷ்கொட்டை    eine Kastanie
   0 0 கிறிஸ்துமஸ் மரம்    ein Weihnachtsbaum
   0 0 கிளை    ein Zweig
   0 0 சாம்பல் மரம்    eine Esche
   0 0 சீமைக்காட்டு முள்ளங்கி    ein Löwenzahn
   0 0 ஜெரேனியம்    eine Geranie
   0 0 டெய்சி    ein Gänseblümchen
   0 0 தண்டு    ein Stängel
   0 0 தாமரை    eine Lotusblume
   0 0 துளிப்பூ    eine Tulpe
   0 0 தேவதாரு    eine Kiefer
   0 0 தேவதாரு    eine Tanne
   0 0 நடுதல்    pflanzen
   0 0 நீலமணிப்பூ    ein Märzenbecher
   0 0 நெட்டிலிங்கம்    eine Pappel
   0 0 பனித் துளி    ein Schneeglöckchen
   0 0 பனை மரம்    eine Palme
   0 0 புதர்    ein Busch
   0 0 பூச்ச மரம்    eine Birke
   0 0 பூச்செண்டு    ein Bukett
   0 0 பேர் அரளி    eine Narzisse
   0 0 மரம்    ein Baum
   0 0 மலர்    eine Blume
   0 0 மாப்பிள்    ein Ahorn
   0 0 முள்    ein Dorn
   0 0 ரோஜா    eine Rose
   0 0 ரோவன்    ein Vogelbeerbaum
   0 0 வில்லோ    eine Weide
Languages: Tamil, Német, több...
Leckék: Tamil-Német, több...