பல்வேறு வினையடைகள் 2 - قیدهای گوناگون 250 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Farsi
Word Translation
   0 0 அடுத்து    بعدی
   0 0 அதிக    بیشتر
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக    خوشبختانه
   0 0 அதிவேகமாக    به سرعت
   0 0 அமைதியாக    بی سر و صدا
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக    همان اندازه
   0 0 ஆரம்பத்தில்    زود
   0 0 இடது பக்கமாக    به سمت چپ
   0 0 இப்பொழுது    اکنون
   0 0 இயல்பாக    به طور طبیعی
   0 0 இருந்தாலும் கூட    حتی اگر
   0 0 இருப்பினும்    با این وجود
   0 0 இரைச்சலுடன்    پر سر و صدا
   0 0 இறுதியாக    بالأخره
   0 0 உட்புறம்    درون
   0 0 உண்மையில்    در واقع
   0 0 எங்குமில்லை    هیچ جا
   0 0 எங்கேயோ    یک جایی
   0 0 என்ற போதிலும்    اگر چه
   0 0 ஏற்கனவே    پیش از این
   0 0 ஒழுங்காக    به طور مناسب
   0 0 குறிப்பாக    مخصوصاً
   0 0 குறைந்த    کمتر
   0 0 குறைந்தபட்சம்    حداقل
   0 0 கூட    حتی
   0 0 சமீபத்தில்    اخیراً
   0 0 சரளமாக    روان
   0 0 சிறந்த    بهتر
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில்    شخصاً
   0 0 தானாக முன்வந்து    داوطلبانه
   0 0 தீவிரமாக    به طور جدی
   0 0 தூரத்தில்    دور
   0 0 தொடர்ந்து    دائماً
   0 0 நிச்சயமாக    حتماً
   0 0 நேர் முன்புறம்    مستقیماً
   0 0 பதிலாக ...    به جای …
   0 0 பிறகு    پس از
   0 0 பிற்பகுதியில்    دیر
   0 0 பொறுமையாக    با صبر و حوصله
   0 0 முதலில்    در ابتدا
   0 0 முன்னால்    قبل از
   0 0 முற்றிலும்    کاملاً
   0 0 மெதுவாக    به آرامی
   0 0 மோசமான    بدتر
   0 0 வலது பக்கமாக    به سمت راست
   0 0 விரைவாக    به سرعت
   0 0 விவேகத்துடன்    محتاطانه
   0 0 வெளிப்புறம்    بیرون
   0 0 வேடிக்கையான முறையில்    دیوانه وار
   0 0 வேறு இடங்களில்    در جای دیگر
Languages: Tamil, Farsi, több...
Leckék: Tamil-Farsi, több...