மனித உடல் பாகங்கள் - اعضای بدن انسان

உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید

40 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Farsi
Word Translation
   0 0 அக்குள்    زیر بغل
   0 0 ஆணி    ناخن
   0 0 இடுப்பு    باسن
   0 0 இரத்தம்    خون
   0 0 உதடு    لب
   0 0 கணுக்கால்    قوزک پا
   0 0 கண்    چشم
   0 0 கண்கள்    چشم‌ها
   0 0 கன்னம்    گونه
   0 0 கழுத்து    گردن
   0 0 காது    گوش
   0 0 கால்    پا
   0 0 கை    دست
   0 0 கை    بازو
   0 0 கைமுஷ்டி    مشت
   0 0 சிரித்த முகம்    صورت خندان
   0 0 தலை    سر
   0 0 தாடி    ریش
   0 0 தொண்டை    گلو
   0 0 தொப்புள்    ناف
   0 0 தோல்    پوست
   0 0 தோள்பட்டை    شانه
   0 0 நெற்றி    پیشانی
   0 0 பல்    دندان
   0 0 பாதம்    پا
   0 0 புருவம்    ابرو
   0 0 மறிவினை    واکنش
   0 0 மார்பகம்    سینه
   0 0 மீசை    سبیل
   0 0 முகம்    صورت
   0 0 முகவாய்க்கட்டை    چانه
   0 0 முடி    مو
   0 0 முதுகு    پشت
   0 0 முலைக் காம்பு    نوک پستان
   0 0 முழங்கால்    زانو
   0 0 முழங்கை    آرنج
   0 0 மூக்கு    بینی
   0 0 வயிறு    معده
   0 0 வாய்    دهان
   0 0 விரல்    انگشت
Languages: Tamil, Farsi, több...
Leckék: Tamil-Farsi, több...