இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!

0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Bulgarian

Word Translation
Languages: Tamil, Bolgár, több...
Leckék: Tamil-Bolgár, több...