பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Займеннікі, злучнікі, прыназоўнікіSzavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: BelarusianWord  ·  Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட  ·  ня толькі… але і
அடியில்  ·  пад
அதேபோல  ·  таксама як
அதோடு சேர்த்து  ·  у дадатак
அனைவரும்  ·  усе
அருகில்  ·  каля
அல்லது  ·  той або другі
அவர்  ·  ён
அவள்  ·  яна
அவ்ர்கள்  ·  яны
அவ்வாறே  ·  таксама
ஆனால்  ·  але
இடையில்  ·  паміж
இரண்டும் ... மேலும்  ·  як… так і
இருந்த போதிலும்  ·  нягледзячы на
இருந்து  ·  ад
இல்  ·  у
இல்லாமல்  ·  без
உடன்  ·  з
உட்புறம்  ·  знутры
எங்கு  ·  куды
எங்கே  ·  дзе
எதிராக  ·  супраць
எனவே  ·  таму што
எனில்  ·  калі
என்ன  ·  што
எப்படி  ·  як
எப்போது  ·  калі
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக  ·  акрамя таго
ஏதாவது  ·  штосьці
ஏனெனில்  ·  таму што
ஏன்  ·  чаму
ஒவ்வொருவரும்  ·  кожны
க்கு  ·  для
க்கு  ·  да
சமயத்தில்  ·  пакуль
சுற்றிலும்  ·  вакол
தொடங்கி  ·  з
நான்  ·  я
நாம்  ·  мы
நீ  ·  вы
நோக்கி  ·  да
பக்கத்தில்  ·  каля
படி  ·  у адпаведнасці
பற்றி  ·  пра
பின்னால்  ·  за
பிறகு  ·  пасля
பொருட்டு  ·  для таго каб
போது  ·  напрацягу
மத்தியில்  ·  паміж
மற்றும்  ·  і
மீண்டும்  ·  зноў
மீது  ·  на
முன்  ·  перад
மூலம்  ·  скрозь
மேலும்  ·  звыш таго
மேலும்  ·  таксама
மேலும் ஒரு விஷயம்  ·  і яшчэ
மேல்  ·  у версе
யாருடைய  ·  чый
யாரோ ஒருவர்  ·  хтосьці
யார்  ·  хто
வரைக்கும்  ·  да
வெறும்  ·  толькі
வெளியே  ·  звонку