பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Разнастайныя дзеясловы 2


Usage Examples, Essays
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Belarusian
66 words
Word  ·  Translation
அனுமதிப்பது  ·  дазваляць  

அரட்டை அடிப்பது  ·  балбатаць  

அறிந்துகொள்வது  ·  ведаць  

அழைப்பது  ·  запрашаць  

இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது  ·  турбаваць  

இணைப்பது  ·  далучаць  

இயலுதல்  ·  магчы  

இழப்பது  ·  губляць  

உடைப்பது  ·  ламаць  

உருவாக்குவது  ·  ствараць  

உலர்த்துவது  ·  сушыць  

ஊதுவது  ·  дзьмухаць  

எதையாவது கழற்றுவது  ·  выкручваць што-небудзь  

எதையாவது திருகுவது  ·  закручваць што-небудзь  

எரிச்சல் காட்டுவது  ·  хмурыць бровы  

ஏமாற்றுவது  ·  падманваць  

ஒரு தவறை செய்வது  ·  памыляцца  

ஓய்வெடுப்பது  ·  расслабляцца  

கண்விழிப்பது  ·  прачынацца  

கவலைப்படுவது  ·  клапаціцца пра  

காலியாக்குவது  ·  спустошыць  

கிழிப்பது  ·  разрываць  

கிழ்ப்படிவது  ·  падпарадкавацца  

கீழே போடுவது  ·  губляць  

கீழ்ப்படிய மறுப்பது  ·  не падпарадкавацца  

குனிவது  ·  гнуць  

கேலி பேசுவது  ·  жартаваць  

கைப்பற்றுவது  ·  захопліваць  

சந்திப்பது  ·  сустракаць  

சரளமாகப் பேசுவது  ·  свабодна размаўляць  

சரிபார்ப்பது  ·  праверыць  

சலிப்படைவது  ·  сумаваць  

சுத்தம் செய்வது  ·  мыць  

தடுப்பது  ·  забараняць  

திருடுவது  ·  красці  

திரும்ப ஒப்படைப்பது  ·  вяртаць  

துடைப்பது  ·  выціраць  

துளையிடுவது  ·  уганяць у нуду  

தொந்தரவு செய்வது  ·  дакучаць  

தோற்கடிப்பது  ·  біць  

நடுங்குவது  ·  трасці  

நடைபெறுவது  ·  праходзіць  

நம்புவது  ·  верыць  

நினைவுகூறுவது  ·  памятаць  

நிரப்புவது  ·  напоўніць  

நீக்குவது  ·  выдаляць  

பதிலளிப்பது  ·  адказваць  

பழகிப்போவது  ·  прызвычаіцца да  

பாதுகாப்பது  ·  абараняць  

பின்பற்றுவது  ·  пратрымлівацца  

பிரிந்துவிடுவது  ·  падзяліць  

புகார் கொடுப்பது  ·  скардзіцца  

போராடுவது  ·  біцца  

பொருள் சுட்டுவது  ·  пазначаць  

மாற்றுவது  ·  змяняць  

மீட்பது  ·  ратаваць  

மீண்டும் செய்வது  ·  паўтараць  

மூழ்குவது  ·  тануць  

வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது  ·  угаворваць  

வாக்குறுதி அளிப்பது  ·  абяцаць  

வாழ்த்துவது  ·  жадаць  

விடுவிப்பது  ·  адпускаць  

விரிப்பது  ·  разгортваць  

விரும்புவது  ·  хацець  

விளக்குவது  ·  тлумачыць  

வெற்றிபெறுவது  ·  дабіцца поспехаў  

Essays

பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 (Tamil)


Разнастайныя дзеясловы 2 (Fehérorosz)