பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Разнастайныя прыслоўі 2


Usage Examples, Essays
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Belarusian
50 words
Word  ·  Translation
அடுத்து  ·  затым  

அதிக  ·  больш  

அதிர்ஷ்டவசமாக  ·  на шчасце  

அதிவேகமாக  ·  хутка  

அமைதியாக  ·  ціха  

அவ்வளவு அதிகமாக  ·  столькі ж  

ஆரம்பத்தில்  ·  рана  

இடது பக்கமாக  ·  налева  

இப்பொழுது  ·  зараз  

இயல்பாக  ·  натуральна  

இருந்தாலும் கூட  ·  нават калі  

இருப்பினும்  ·  тым ня менш  

இரைச்சலுடன்  ·  шумна  

இறுதியாக  ·  у канцы  

உட்புறம்  ·  унутры  

உண்மையில்  ·  на самай справе  

எங்குமில்லை  ·  нідзе  

எங்கேயோ  ·  дзесьці  

என்ற போதிலும்  ·  хоць  

ஏற்கனவே  ·  ужо  

ஒழுங்காக  ·  правільна  

குறிப்பாக  ·  асабліва  

குறைந்த  ·  менш  

குறைந்தபட்சம்  ·  па меншай меры  

கூட  ·  нават  

சமீபத்தில்  ·  нядаўна  

சரளமாக  ·  свабодна  

சிறந்த  ·  лепш  

தனிப்பட்ட முறையில்  ·  асабіста  

தானாக முன்வந்து  ·  дабраахвотна  

தீவிரமாக  ·  сур`езна  

தூரத்தில்  ·  далёка  

தொடர்ந்து  ·  безупынна  

நிச்சயமாக  ·  канешне  

நேர் முன்புறம்  ·  наўпрост  

பதிலாக ...  ·  замест  

பிறகு  ·  пасля  

பிற்பகுதியில்  ·  позна  

பொறுமையாக  ·  цярпліва  

முதலில்  ·  спачатку  

முன்னால்  ·  перад  

முற்றிலும்  ·  абсалютна  

மெதுவாக  ·  марудна  

மோசமான  ·  горш  

வலது பக்கமாக  ·  направа  

விரைவாக  ·  хутка  

விவேகத்துடன்  ·  разважліва  

வெளிப்புறம்  ·  звонку  

வேடிக்கையான முறையில்  ·  па-дурному  

வேறு இடங்களில்  ·  дзесьці яшчэ  

Essays

பல்வேறு வினையடைகள் 2 (Tamil)


Разнастайныя прыслоўі 2 (Fehérorosz)