மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - Рэлігія, палітыка, войска, навука

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. Не прапусціце наш самы сур`ёзны ўрок. Займайцеся каханнем, а не гарцаваннем

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: BelarusianWord  ·  Translation
அணிவகுப்பு  ·  парад
அதிகாரம்  ·  магутнасць
அமைதி  ·  свет
அம்பு  ·  страла
அரசன்  ·  кароль
அரசி  ·  каралева
அரசியல்  ·  палітыка
அரசியல்வாதி  ·  палітыка
ஆயுதம்  ·  зброя
ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி  ·  даследчык
இயற்பியலாளர்  ·  фізік
இராணுவம்  ·  ваенны
இராணுவம்  ·  войска
ஈட்டி  ·  кап`ё
எதார்த்த நிலை  ·  рэальнасць
எதிராக போர் தொடுத்தல்...  ·  весці вайну з
கடற்படை  ·  ваенна-марскі флот
கண்டுபிடிப்பாளர்  ·  вынаходнік
கல்லறை  ·  могілкі
கவசம்  ·  браня
காவல்காரர்  ·  паліцэйскі
கிரகம்  ·  планета
கிறிஸ்துமஸ்  ·  Каляды
கொடி  ·  сцяг
கோவில்  ·  храм
கைத்துப்பாக்கி  ·  пісталет
கைப்பற்றுதல்  ·  захопліваць
சக்ரவர்த்தி  ·  імператар
சமயப்பற்று கொண்ட      ·  рэлігійны
சிப்பாய்  ·  салдат
டவுன் ஹால்  ·  мэрыя
தலைவர்  ·  лідэр
தளபதி  ·  генерал
துணை எந்திரத் துப்பாக்கி  ·  аўтамат
துப்பாக்கி  ·  агнястрэльная зброя
தேவாலயம்  ·  царква
தோற்கடித்தல்  ·  біць
பலம்  ·  моц
பாதுகாத்தல்  ·  абараняць
பிரார்த்தனை செய்தல்  ·  маліцца
பொதுமக்கள்  ·  грамадзянін
போராடுதல்  ·  біцца
போர்  ·  бой
போர்  ·  вайна
போர்வீரன்  ·  рыцар
பொருளியல்  ·  эканоміка
மசூதி  ·  мячэць
மாதிரி  ·  узор
மின்சார  ·  электрычны
மேயர்  ·  мэр
ராக்கெட்  ·  ракета
ரைபிள் துப்பாக்கி  ·  ружжо
ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல்  ·  стрэл
வரலாற்று இடைக்காலம்  ·  Сярэднявечча
வாள்  ·  меч
விஞ்ஞானம்  ·  навука
விஞ்ஞானி  ·  вучоны
விடுமுறை  ·  свята
வெற்றிடம்  ·  вакуум
வெளி  ·  космас
வேதியியல்  ·  хімія
ஹெலிகாப்டர்  ·  верталёт