கல்வி 1 - Адукацыя 1

பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் பற்றி. Усё пра школу, інстытут, універсітэт

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Belarusian
49 words
Word  ·  Translation (transliteration: )
அகராதி  ·  слоўнік  (slounik)  
அச்சுப்பொறி  ·  прынтар  (pryntar)  
அருங்காட்சியகம்  ·  музей  (muzej)  
அரையாண்டுப் பருவம்  ·  семестр  (semestr)  
உண்மை  ·  праўда  (prauda)  
எண்ணுதல்  ·  лічыць  (lichyts')  
கணினி  ·  кампутар  (kamputar)  
கணினி அறிவியல்  ·  інфарматыка  (infarmatyka)  
கணினித் திரை  ·  манітор  (manitor)  
கரும்பலகை  ·  дошка  (doshka)  
கற்பித்தல்  ·  вучыць кагосьці  (vuchyts' kagos'tsi)  
கால்குலேட்டர்  ·  калькулятар  (kal'kuljatar)  
குறிப்பேடு  ·  сшытак  (sshytak)  
கேள்விக் குறி  ·  пытальнік  (pytal'nik)  
கோப்பு  ·  папка  (papka)  
கோடு  ·  рыса  (rysa)  
சமமாக்குதல்  ·  быць роўным  (byts' rounym)  
சின்னம்  ·  сымбаль  (symbal')  
சேர்க்கை  ·  камбінацыя  (kambinatsyja)  
சொல்  ·  слова  (slova)  
தாள்  ·  ліст  (list)  
நிறுத்தக் குறி  ·  знак прыпынку  (znak prypynku)  
நூலகம்  ·  бібліятэка  (biblijateka)  
படித்தல்  ·  вычыць штосьці  (vychyts' shtos'tsi)  
பட்டியல்  ·  спіс  (spis)  
பயிற்சி  ·  практыкаванне  (praktykavanne)  
பரீட்சை  ·  экзамен  (ekzamen)  
பல்கலைக்கழகம்  ·  універсітэт  (universitet)  
பள்ளி ஆண்டு  ·  навучальны год  (navuchal'ny god)  
பள்ளிக்கூடம்  ·  школа  (shkola)  
பாடநெறி  ·  курс  (kurs)  
புத்தகம்  ·  кніга  (kniga)  
புரிந்துகொள்ளுதல்  ·  разумець  (razumets')  
பென்சில்  ·  аловак  (alovak)  
பேப்பர் கிளிப்  ·  сашчэпка  (sashchepka)  
மதிப்பெண்  ·  адзнака  (adznaka)  
மாணவர்  ·  студэнт  (student)  
மாணவர்  ·  вучань  (vuchan')  
யோசனை  ·  ідэя  (ideja)  
வகுத்தல்  ·  дзяліць  (dzjalits')  
வகுப்பறை  ·  клас  (klas)  
வகை  ·  тып  (typ)  
வரைகோல்  ·  лінейка  (linejka)  
வர்ணனை  ·  каментар  (kamentar)  
விசைப்பலகை  ·  клавіатура  (klaviatura)  
விடுமுறை  ·  вакацыі  (vakatsyi)  
விதி  ·  правіла  (pravila)  
வீட்டுப் பாடம்  ·  хатняя работа  (khatnjaja rabota)  
வேதியியல்  ·  хімія  (khimija)