மனித உடல் பாகங்கள் - Часткі цела

உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். Твар - люстэрка душы. Усё пра рукі, ногі і вушы

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: BelarusianWord  ·  Translation
அக்குள்  ·  падпахі
ஆணி  ·  пазногаць
இடுப்பு  ·  сцягно
இரத்தம்  ·  кроў
உதடு  ·  губа
கணுக்கால்  ·  пятка
கண்  ·  вока
கண்கள்  ·  вочы
கன்னம்  ·  шчака
கழுத்து  ·  шыя
காது  ·  вуха
கால்  ·  нага
கை  ·  рука
கை  ·  кісць
கைமுஷ்டி  ·  кулак
சிரித்த முகம்  ·  смайлік
தலை  ·  галава
தாடி  ·  барада
தொண்டை  ·  горла
தொப்புள்  ·  пупок
தோல்  ·  скура
தோள்பட்டை  ·  плячо
நெற்றி  ·  лоб
பல்  ·  зуб
பாதம்  ·  ступня
புருவம்  ·  брыво
மறிவினை  ·  рэфлекс
மார்பகம்  ·  грудзі
மீசை  ·  вусы
முகம்  ·  твар
முகவாய்க்கட்டை  ·  падбароддзе
முடி  ·  валасы
முதுகு  ·  спіна
முலைக் காம்பு  ·  сасок
முழங்கால்  ·  калена
முழங்கை  ·  локаць
மூக்கு  ·  нос
வயிறு  ·  жывот
வாய்  ·  рот
விரல்  ·  палец