Pronomen, konjunktion, prepositioner - Pronouns, Conjunctions, Prepositions65 words

0 0
Szavak nyelve: Swedish
Fordítás nyelve: English
Word Translation
      0 0 alla    all
      0 0 alla    everybody
      0 0 även    as well as
      0 0 både…och    both … and
      0 0 bakom    behind
      0 0 bara    just
      0 0 bland    among
      0 0 bredvid    beside
      0 0 dem    they
      0 0 dessutom    moreover
      0 0 dessutom    in addition to
      0 0 du    you


      0 0 emot    against
      0 0 en sak till    one more thing
      0 0 endera    either
      0 0 enligt    according to
      0 0 för att    for
      0 0 för att    because
      0 0 framför    in front of
      0 0 framför allt    above all
      0 0 från    from
      0 0 genom    through
      0 0 han    he
      0 0 hon    she
      0 0 hur    how
      0 0 i    in
      0 0 igen    again
      0 0 inte bara…men också    not only … but also
      0 0 inuti    inside
      0 0 Jag    I
      0 0 likaledes    likewise
      0 0 med    with
      0 0 medan    while
      0 0 mellan    between
      0 0 men    but
      0 0 mot    toward
      0 0 någon    someone
      0 0 något    something
      0 0 när    when
      0 0 nära    near
      0 0 och    and
      0 0 också    also
      0 0 om    about
      0 0 om    if
      0 0 ovanpå    on top of
      0 0    on
      0 0 runt    around
      0 0    so
      0 0 så att    in order to
      0 0 sen    since
      0 0 till    to
      0 0 tills    until
      0 0 trots    in spite of
      0 0 under    during
      0 0 under    under
      0 0 utan    without
      0 0 utanför    outside of
      0 0 vad    what
      0 0 var    where
      0 0 var(till)    where (to)
      0 0 varför    why
      0 0 vem    who
      0 0 vems    whose
      0 0 vi    we
Languages: Svéd, Angol, több...
Leckék: Svéd-Angol, több...
Audio Leckék: Svéd-Angol