Pronomen, konjunktion, prepositioner - Voornaamwoorden, Voegwoorden, Voorzetsels65 words

0 0
Szavak nyelve: Swedish
Fordítás nyelve: Dutch
Word Translation
      0 0 alla    alles
      0 0 alla    iedereen
      0 0 även    alsmede
      0 0 både…och    zowel … als
      0 0 bakom    achter
      0 0 bara    net
      0 0 bland    te midden van
      0 0 bredvid    naast
      0 0 dem    zij
      0 0 dessutom    bovendien
      0 0 dessutom    naast
      0 0 du    u
      0 0 efter    na
      0 0 emot    tegen
      0 0 en sak till    nog één ding
      0 0 endera    één van beide
      0 0 enligt    volgens
      0 0 för att    om
      0 0 för att    omdat
      0 0 framför    voor
      0 0 framför allt    boven alles
      0 0 från    van
      0 0 genom    door
      0 0 han    hij
      0 0 hon    zij
      0 0 hur    hoe
      0 0 i    in
      0 0 igen    weer
      0 0 inte bara…men också    niet alleen … maar ook
      0 0 inuti    binnenkant
      0 0 Jag    ik
      0 0 likaledes    evenzo
      0 0 med    met
      0 0 medan    terwijl
      0 0 mellan    tussen
      0 0 men    maar
      0 0 mot    naar
      0 0 någon    iemand
      0 0 något    iets
      0 0 när    wanneer
      0 0 nära    nabij
      0 0 och    en
      0 0 också    ook
      0 0 om    over
      0 0 om    als
      0 0 ovanpå    bovenop
      0 0    op
      0 0 runt    rondom
      0 0    zo
      0 0 så att    teneinde
      0 0 sen    sinds
      0 0 till    naar
      0 0 tills    totdat
      0 0 trots    ondanks
      0 0 under    gedurende
      0 0 under    onder
      0 0 utan    zonder
      0 0 utanför    aan de buitenkant van
      0 0 vad    wat
      0 0 var    waar
      0 0 var(till)    waar (naar toe)
      0 0 varför    waarom
      0 0 vem    wie
      0 0 vems    wiens
      0 0 vi    wij
Languages: Svéd, Holland, több...
Leckék: Svéd-Holland, több...