Le Temps - मौसम

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. कोई मौसम बुरा नहीं होता, सब मौसम शुभ हैं।

Szavak nyelve: French
Fordítás nyelve: Hindi


Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Francia, Hindi, több

Leckék

Francia-Hindi, több