زمان 2 - Tempus II

وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید.

23 words

0 0
Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: Latin
Word Translation
      0 0 آوریل Aprilis
      0 0 اوت Augustus
      0 0 اکتبر October
      0 0 بهار ver
      0 0 تابستان aestas
      0 0 جمعه Veneris Dies
      0 0 جولای Julius
      0 0 دسامبر December
      0 0 دوشنبه Lunae Dies
      0 0 زمستان hiems
      0 0 سه شنبه Martis Dies
      0 0 سپتامبر September
      0 0 شنبه Saturni Dies
      0 0 فوریه Februarius
      0 0 مارس Mart
      0 0 مه Maius
      0 0 نوامبر November
      0 0 پائیز autumnus
      0 0 پنج شنبه Jovis Dies
      0 0 چهارشنبه Mercurii Dies
      0 0 ژانویه Januarius
      0 0 ژوئن Junius
      0 0 یکشنبه Solis Dies
Languages: Farsi, Latin, több...
Leckék: Farsi-Latin, több...