آب‌وهوا - 天気

آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.. 悪い天気なんてありません。天気はいつもすばらしいです。

Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: Japanese


Word  ·  Translation (transliteration: )
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Farsi, Japán, több

Leckék

Farsi-Japán, több