زمان 1 - Time 1

ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!

53 words

0 0
Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: English
Word Translation
      0 0 آخر هفته    the weekend
      0 0 آینده    the future
      0 0 آینده دور    the distant future
      0 0 آینده نزدیک    the close future
      0 0 اخیراً    recently
      0 0 از چه موقع؟    Since when?
      0 0 امروز    today
      0 0 امروز چند شنبه است؟    What day is it?
      0 0 امروزه    nowadays
      0 0 برنامه    a schedule
      0 0 بعد از ظهر    an afternoon
      0 0 بعد از غروب آفتاب    an evening
      0 0 به موقع    on time
      0 0 تعطیلات    a holiday
      0 0 تقویم    a calendar
      0 0 در آن زمان    at that time
      0 0 در همان زمان    at the same time
      0 0 دیر    late
      0 0 دیروز    yesterday
      0 0 روز    a day
      0 0 زود    early
      0 0 ساعت آفتابی    a sundial
      0 0 ساعت شنی    a hourglass
      0 0 ساعت چند است؟    What time is it?
      0 0 سال نو    New Year
      0 0 شب    a night
      0 0 صبح    a morning
      0 0 ظهر    noon
      0 0 ظهر است.    It is noon.
      0 0 فردا    tomorrow
      0 0 فصل    a season
      0 0 فوراً    right away
      0 0 قرون وسطی    Middle Ages
      0 0 معمولاً    usually
      0 0 نیم ساعت    half an hour
      0 0 نیمه شب    midnight
      0 0 پریروز    day before yesterday
      0 0 پس فردا    day after tomorrow
      0 0 کرونومتر    a stopwatch
      0 0 گذشته    the past
      0 0 گذشته نه چندان دور    the recent past
      0 0 گذشته‌های دور    the distant past
      0 0 یک ثانیه    a second
      0 0 یک دقیقه    a minute
      0 0 یک ربع بعد از...    quarter past ...
      0 0 یک ربع به...    quarter to ...
      0 0 یک ساعت    an hour
      0 0 یک ساعت از هم اکنون    one hour from now
      0 0 یک سال    a year
      0 0 یک قرن    a century
      0 0 یک ماه    a month
      0 0 یک هزاره    a millenium
      0 0 یک هفته    a week
Languages: Farsi, Angol, több...
Leckék: Farsi-Angol, több...
Audio Leckék: Farsi-Angol