ابزار - Tools

بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید. Know what you should use for cleaning, repair, gardening

17 words

1 0
Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: English
Word Translation
      0 0 ابزار    a tool
      0 0 اره    a saw
      0 0 انبر    pincers
      0 0 انبردست    pliers
      0 0 بیل    a shovel
      0 0 تلمبه    a pump
      0 0 جارو    a broom
      0 0 سنجاق    a pin
      0 0 سوزن    a needle
      0 0 شن کش    a rake
      0 0 قفسه    a shelf
      0 0 قلاب بافندگی    knitting needle
      0 0 قیچی    scissors
      0 0 نردبان    a ladder
      0 0 پیچ گوشتی    a screwdriver
      0 0 چکش    a hammer
      0 0 گیره لباس    a hanger
Languages: Farsi, Angol, több...
Leckék: Farsi-Angol, több...
Audio Leckék: Farsi-Angol