صفات انسان‌ها 1 - Human Characteristics 1

چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید. How to describe people around you

43 words

0 0
Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: English
Word Translation
      0 0 آرام    tranquil
      0 0 احمق    stupid
      0 0 با دقت    careful
      0 0 باهوش    clever
      0 0 بخشنده    generous
      0 0 بور    blonde
      0 0 بیچاره    poor
      0 0 ثروتمند    rich
      0 0 جالب    interesting
      0 0 جذاب    charming
      0 0 جوان    young
      0 0 خجالتی    shy
      0 0 خسته‌کننده    boring
      0 0 خوب    nice
      0 0 خوب    good
      0 0 خوش تیپ    handsome
      0 0 خوشحال    happy
      0 0 خوش‌مشرب    outgoing
      0 0 زحمت‌کش    hard-working
      0 0 زشت    ugly
      0 0 ساده و بی تکلف    naive
      0 0 ساکت    calm
      0 0 طاس    bald
      0 0 عزیز    dear
      0 0 عقلانی    intellectual
      0 0 فهمیدن    understanding
      0 0 قشنگ    pretty
      0 0 لاغر    thin
      0 0 متاهل    married
      0 0 متعصب    intolerant
      0 0 مجرد    single
      0 0 مجزا    discrete
      0 0 مطلقه    divorced
      0 0 مناسب    fit
      0 0 نامزد کرده    engaged
      0 0 هوشمند    intelligent
      0 0 وراج    talkative
      0 0 ورزشی    athletic
      0 0 پیر    old
      0 0 چاق    fat
      0 0 کم صبر    impatient
      0 0 کوچک    small
      0 0 گنده    big
Languages: Farsi, Angol, több...
Leckék: Farsi-Angol, több...
Audio Leckék: Farsi-Angol