Pronouns, Conjunctions, Prepositions - Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner65 words

1 0
Szavak nyelve: English
Fordítás nyelve: Norwegian
Word Translation
      0 0 about    om
      0 0 above all    framfor alt
      0 0 according to    ifølge
      0 0 after    etter
      0 0 again    igjen
      0 0 against    mot
      0 0 all    alle
      0 0 also    også
      0 0 among    blant
      0 0 and    og
      0 0 around    rundt
      0 0 as well as    i tillegg til
      0 0 because    fordi
      0 0 behind    bak
      0 0 beside    ved siden av
      0 0 between    mellom
      0 0 both … and    både ... og
      0 0 but    men
      0 0 during    mens
      0 0 either    enten
      0 0 everybody    alle
      0 0 for    for
      0 0 from    fra
      0 0 he    han
      0 0 how    hvordan
      0 0 I    jeg
      0 0 if    om
      0 0 in    i
      0 0 in addition to    i tillegg til
      0 0 in front of    foran
      0 0 in order to    for å
      0 0 in spite of    til tross for
      0 0 inside    inni
      0 0 just    bare
      0 0 likewise    likeledes
      0 0 moreover    dessuten
      0 0 near    nær
      0 0 not only … but also    ikke bare...men også
      0 0 on   
      0 0 on top of    på toppen av
      0 0 one more thing    en ting til
      0 0 outside of    utenfor
      0 0 she    hun
      0 0 since    siden
      0 0 so   
      0 0 someone    noen
      0 0 something    noe
      0 0 they    dem
      0 0 through    gjennom
      0 0 to    til
      0 0 toward    mot
      0 0 under    under
      0 0 until    til
      0 0 we    vi
      0 0 what    hva
      0 0 when    når
      0 0 where    hvor
      0 0 where (to)    hvor (hen)
      0 0 while    mens
      0 0 who    hvem
      0 0 whose    hvem sin
      0 0 why    hvorfor
      0 0 with    med
      0 0 without    uten
      0 0 you    du
Languages: Angol, Norvég, több...
Leckék: Angol-Norvég, több...
Audio Leckék: Angol-Norvég