Various Adverbs 1 - Forskjellige adverb 148 words

1 0
Szavak nyelve: English
Fordítás nyelve: Norwegian
Word Translation
      0 0 a little bit    litt
      0 0 a lot    mye
      0 0 again    igjen
      0 0 almost    nesten
      0 0 also    også
      0 0 always    alltid
      0 0 at all    i det hele tatt
      0 0 badly    dårlig
      0 0 because    fordi
      0 0 By the way ...    forresten
      0 0 enough    nok
      0 0 formerly    tidligere
      0 0 generally    allment
      0 0 here    her
      0 0 how    hvordan
      0 0 how many    hvor mange
      0 0 how much    hvor mye
      0 0 in the middle    i midten
      0 0 maybe    kanskje
      0 0 more    mer
      0 0 never    aldri
      0 0 of course    selvfølgelig
      0 0 often    ofte
      0 0 only    bare
      0 0 perhaps    muligens
      0 0 quite    ganske
      0 0 rarely    sjeldent
      0 0 rather    heller
      0 0 really    virkelig
      0 0 right side out    rett side frem
      0 0 sometimes    iblant
      0 0 still    enda
      0 0 surely    sikkert
      0 0 then    da
      0 0 there    der
      0 0 therefore    derfor
      0 0 together    sammen
      0 0 too    også
      0 0 too many    for mange
      0 0 too much    for mye
      0 0 upside down    opp ned
      0 0 usually    vanligvis
      0 0 very    veldig
      0 0 well    bra
      0 0 what    hva
      0 0 where    hvor
      0 0 who    hvem
      0 0 why    hvorfor
Languages: Angol, Norvég, több...
Leckék: Angol-Norvég, több...
Audio Leckék: Angol-Norvég