Различни наречия 2 - Divers Adverbes 250 words

0 0
Szavak nyelve: Bulgarian
Fordítás nyelve: French
Word Translation
      0 0 абсолютно    absolument
      0 0 бавно    lentement
      0 0 бързо    vite
      0 0 бързо    rapidement
      0 0 вече    déjà
      0 0 вместо ...    au lieu de ...
      0 0 въпреки това    quand même
      0 0 въпреки че    quand bien même
      0 0 вътре    dedans
      0 0 глупаво    follement
      0 0 далече    loin
      0 0 доброволно    volontaire
      0 0 дори    même
      0 0 дори ако    même si
      0 0 другаде    ailleurs
      0 0 естествено    naturellement
      0 0 за щастие    heureusement
      0 0 късно    tard
      0 0 лично    personnellement
      0 0 надясно    à droite
      0 0 наистина    en fait
      0 0 най-малко    au moins
      0 0 накрая    enfin
      0 0 наляво    à gauche
      0 0 направо    tout droit
      0 0 неотдавна    récemment
      0 0 несъмнено    sûrement
      0 0 никъде    nulle part
      0 0 някъде    quelque part
      0 0 особено    surtout
      0 0 от начало    d`abord
      0 0 отвън    dehors
      0 0 по-добър    mieux
      0 0 по-лошо    pire
      0 0 по-малко    moins
      0 0 повече    plus
      0 0 после    après
      0 0 постоянно    constamment
      0 0 правилно    comme il faut
      0 0 преди    avant
      0 0 предпазливо    prudemment
      0 0 рано    tôt
      0 0 свободно    couramment
      0 0 сега    maintenant
      0 0 сериозно    sérieusement
      0 0 след това    puis
      0 0 тихо    silencieusement
      0 0 толкова    autant
      0 0 търпеливо    patiemment
      0 0 шумно    bruyamment
Languages: Bolgár, Francia, több...
Leckék: Bolgár-Francia, több...