صفات متنوعة - Razni pridjevi


Usage Examples, Essays
Szavak nyelve: Arabic
Fordítás nyelve: Croatian
24 words
Word  ·  Translation
 ·  posljenji  
 ·  drugi  
 ·  zadnji  

 ·  jednostavan  

 ·  nov  

 ·  slobodan  

 ·  poseban  
 ·  loš  
 ·  bučan  
 ·  tih  
 ·  uobičajen  

 ·  običan  
 ·  beskoristan  

 ·  prazan  
 ·  užasan  
 ·  sljedeći  

 ·  pun  
 ·  potpuni  
 ·  cijeli  
 ·  sam  
 ·  savršen  
 ·  koristan  
 ·  jednak  

 ·  golem  

Essays

صفات متنوعة (Arab)


Razni pridjevi (Horvát)