الوقت 1 - Време 1

الوقت يدق! لا وقت للتباطُؤ! تعلم معنا حول الوقت الآن!. Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!

Szavak nyelve: Arabic
Fordítás nyelve: BulgarianWord  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Arab, Bolgár, több

Leckék

Arab-Bolgár, több