Auto - Auto

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?

words

      

Barvy - Farben

Vše o červené, bílé a modré. Alles über rot, weiß und blau

words

      

Budovy, organizace - Gebäude, Organisationen

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte

words

      

Čas 1 - Zeit 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Die Zeit rinnt dahin!

words

      

Čas 2 - Zeit 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit

words

      

Části lidského těla - Der Menschliche Körper

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Alles über Beine, Arme und Ohren.

words

      

Čísla - Zahlen

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden

words


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Essen, Restaurants, Küche 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Eine leckere Lektion.

words

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Essen, Restaurants, Küche 2

Pokračování lekce k sežrání.. Zweiter Teil der leckeren Lektion.

words
      

Města, ulice, doprava - Stadt, Straßen, Transport

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.

words

      

Míry, měření - Maße, Messungen

Máte raději palce, nebo centimetry?. Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?

words

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religion, Politik, Militär, Wissenschaft

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Sich lieben ist besser als Krieg führen.

words

      

Nástroje - Werkzeuge

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.

words

      

Oblečení 1 - Kleidung 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo.

words


      

Peníze, nakupování - Geld, einkaufen

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.

words

      

Počasí - Wetter

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

words

      

Pocity, smysly - Gefühle, Sinne

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.

words

      

Pohyb, směry - Bewegung, Richtungen

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Langsam bewegen, sicher fahren.

words

      

Popis člověka 1 - Menschliche Eigenschaften 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.

words


      

      

Práce, podnikání, kancelář - Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.

words

      

Příroda - Natur

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Rettet Mutter Natur!

words

      

Profese - Beruf

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!

words

      

Rodina - Familie

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben

words

      

Rostliny - Pflanzen

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.

words


      

Sporty, hry, koníčky - Sport, Spiele, Hobby

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.

words

      

Vzdělání 1 - Unterricht 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alles über Schule, Hochschule, Universität

words

      

Vzdělání 2 - Unterricht 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.

words

      

Zábava, umění, hudba - Unterhaltung, Kunst, Musik

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.

words


      

Zdraví, medicína, hygiena - Gesundheit, Medizin, Hygiene

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.

words

      

Zeměpis: Země, města,.. - Geografie: Länder, Städte…

Poznejte svět, ve kterém žijete. Kenne die Welt in der Du lebst!

words

      

Život, Stáří - Leben, Alter

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.

words

      

Zvířata - Tiere

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.

words

Languages: Czech, German, more...
Lessons: Czech-German, more...