สถานฑูต  -  大使館

สถานฑูต - 大使館Usage Examples

สถานฑูต (Ταϊλανδικά )


大使館 (Ιαπωνικά )