அதிகமான  -  больш

அதிகமான - большUsage Examples

அதிகமான (Tamil)