farbi  -  繪畫

farbi - 繪畫Usage Examples

farbi (Esperanto)