Animaux - Zwierzęta

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.

λόγια

      

Argent, Shopping - Pieniądze, Zakupy

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.

λόγια

      

Bâtiments, Organisations - Budynki, Organizacje

Églises, théâtres, gares, magasins. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy

λόγια

      

Caractéristiques Humaines 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Comment décrire des personnes autour de vous. Jak opisać ludzi wokół ciebie

λόγια      

Couleurs - Kolory

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim

λόγια      

Divertissement, Art, Musique - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą

λόγια

      

Éducation 1 - Edukacja 1

Tout au sujet de l`école, université. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach

λόγια

      

Éducation 2 - Edukacja 2

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych

λόγια

      

Famille - Rodzina

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.

λόγια

      

Géographie: Pays, Villes - Geografia: Kraje, Miasta

Connaissez le monde où vous vivez. Poznaj świat w którym żyjesz

λόγια

      

Habillement 1 - Ubrania 1

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć

λόγια


      

La nature - Natura

Préservez la nature, votre mère !. Ocal naturę, twoją matkę!

λόγια

      

La Vie, Âge - Życie, Wiek

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.

λόγια

      

Le Temps - Pogoda

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra

λόγια      

Mesures - Miary, Pomiary

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?

λόγια

      

Mouvement, Directions - Ruch, Kierunki

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie

λόγια

      

Nombres - Liczby

Un, deux, trois... Millions, milliards. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony

λόγια

      

Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.

λόγια

      

Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Partie deux de leçon délicieuse. Część 2 pysznej lekcji

λόγια

      

Outils - Narzędzia

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych

λόγια

      

Pièces de Corps Humain - Części ciała człowieka

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach

λόγια

      

Plantes - Rośliny

Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach

λόγια

      

Profession - Zawód

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą

λόγια


      

Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Naucz się udzielać towarzysko

λόγια

      

Santé, Médecine, Hygiène - Zdrowie, medycyna, higiena

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy

λόγια

      

Sentiments, Sens - Uczucia, Zmysły

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku

λόγια

      

Sports, Jeux, Passe-temps - Sporty, Gry, Hobby

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.

λόγια

      

Temps 1 - Czas 1

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!

λόγια

      

Temps 2 - Czas 2

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów

λόγια

      

Travail, Affaires, Bureau - Praca, Biznes, Biuro

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy

λόγια

      

Ville, Rues, Transport - Miasto, Ulice, Transport

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery

λόγια

      

Voiture - Samochód

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę

λόγια

Languages: Γαλλικά , Πολωνικά , more...
Μαθήματα : Γαλλικά -Πολωνικά , more...