A A À Â Æ Ä B C C Ç D E E É È Ê Ë F G H I I Î Ï J K L M N O O Ô Œ Ö P Q R S T U U Ù Û Ü V W X Y Y Ÿ Z

  

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


  

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


  

Églises, théâtres, gares, magasins. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


  

Comment décrire des personnes autour de vous. Jak popsat lidi kolem sebe


  

  

  

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Vše o červené, bílé a modré


  

  

  

  

  

  

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


  

Tout au sujet de l`école, université. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


  

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


  

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života



  

Connaissez le monde où vous vivez. Poznejte svět, ve kterém žijete


  

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


  

  

Préservez la nature, votre mère !. Ochraňujte přírodu, svou matku!


  

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


  

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


  

  

  

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Máte raději palce, nebo centimetry?


  

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


  

Un, deux, trois... Millions, milliards. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


  

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


  

Partie deux de leçon délicieuse. Pokračování lekce k sežrání.


  

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


  

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši



  

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!


  

  

Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


  

  

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Jak se dostat mezi lidi


  

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


  

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


  

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


  

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


  

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


  

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


  

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


  

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.