A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Γάτες και σκυλιά. Πουλιά και ψάρια. Όλα για τα ζώα


  

Churches, theatres, train stations, stores. Εκκλησίες,θέατρα, σταθμοί τραίνων, αποθήκες


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Είστε σε μια ξένη χώρα και θέλετε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο; Πρέπει να ξέρετε σε ποιά μεριά έχει το τιμόνι


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Μην χαθείτε σε μια μεγάλη πόλη. Ρωτήστε πώς μπορείτε να φτάσετε στο χώρο της όπερας


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Όλα για αυτά που φοράτε προκειμένου να φανείτε συμπαθητικοί και να παραμείνετε ζεστοί


  

  

All about red, white and blue. όλα για το κόκκινο, το λευκό και το μπλε


  

All about school, college, university. όλα για το σχολείο, κολλέγιο, πανεπιστήμιο


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. μέρος 2 του διάσημου μαθήματός μας για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες


  

What would be our life without art? An empty shell. ποια θα ήταν η ζωή μας χωρίς τέχνη; Ένα κενό κοχύλι


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Μητέρα, πατέρας, συγγενείς. Η οικογένεια είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή


  

All about love, hate, smell and touch. όλα για την αγάπη, το μίσος, τη μυρωδιά και την αφή


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Γευστικό μάθημα. Όλα για το αγαπημένο σας, εύγευστο, φαγητό


  

Part two of yummy lesson. μέρος δύο του γευστικού μαθήματος


  

Know the world where you live. Μάθετε τον κόσμο όπου ζείτε


  

Know how to socialize with people. Μάθετε πώς να συναναστρέφεστε με τους ανθρώπους  

How to tell doctor about your headache. Πώς να πειτε στο γιατρό για τον πονοκέφαλό σας


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Το σώμα είναι το εμπορευματοκιβώτιο για την ψυχή. Μάθετε για τα πόδια, τα χέρια και τα αυτιά


  

How to describe people around you. Πώς να περιγράψετε τους ανθρώπους γύρω από σας


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Η ζωήείναι σύντομη. Μάθετε όλων για τα στάδιά του από τη γέννηση στο θάνατο


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. εσείς προτιμάτε τις ίντσες ή τα εκατοστόμετρα; Είστε μετρικοί ακόμα;


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Μη χάσετε αυτό το μάθημα. Μάθετε πώς να μετρήσετε τα χρήματα


  

Move slowly, drive safely.. μετακινηθείτε αργά, οδηγείτε με ασφάλεια.


  

Preserve nature, your mother!. Διατηρήστε τη φύση, τη μητέρα σας!


  

One, two, three… Millions, billions. Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. μάθετε για τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει. Όλα για τα φυτά: δέντρα, λουλούδια, θάμνοι.


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε ένα καλό επάγγελμα σήμερα. Μπορείτε να είστε επαγγελματίας χωρίς γνώση των ξένων γλωσσών; Μετά βίας!  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Μη χάσετε το σοβαρότερό μας μάθημα! Κάνετε έρωτα και όχι πόλεμο.


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Διασκεδάστε. Όλα για το ποδόσφαιρο, το σκάκι και τη συλλογή γραμματοσήμων


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Ο χρονος περνά! Καθόλου χρόνος για χάσιμο! Μάθετε για το χρόνο με το Internet Polyglot τώρα!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας! Μάθετε νέες λέξεις


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Μάθετε τι πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την καθαριότητα, επισκευές, κηπουρική


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. δεν υπάρχει κακός καιρός, κάθε καιρός είναι καλός.


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Μην εργάζεστε πάρα πολύ σκληρά. Ξεκουραστείτε, μάθετε λεξιλόγιο σχετικά με την εργασία